احداث فاز چهارم ساختمان شورای اسلامی شهر نسیم شهر

طراحی و ساخت ابنیه

یکی از تخصص های مدیریتی شرکت ساز آب اندیشان جوان ساخت بناهای اداری و مسکونی و ساخت سازه های خاص است کارنامه درخشان ما نیز در پروژه استادیم فوتبال الارد طی قرارداد منعقده با فرمانداری رباط کریم و رضایت کارفرما از انجام آن پروژه مشهود است .  همچنین احداث ساختمان اداری شورای شهر نسیم شهر

گواهینامه ها و استانداردها

شرکت ساز آب اندیشان جوان ضمن برقراری سیستــم مدیریت کیفیت در سازمان شرکت، گواهینامه استاندارد ISO 9001 : 2015 را دریافت نموده است . شرکت ساز آب اندیشان جوان ضمن برقراری سیستــم های مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE) در سازمان شرکت، گواهینامه های استاندارد ISO 14001 : 2015 و OHSAS 18001 : 2007

پیمانکاری آب و فاضلاب

مهندسی، اجرا و سرمایه گذاری در پروژه های شبکه و خطوط انتقال آب و فاضلاب یکی از تخصص های مدیریتی شرکت ساز آب اندیشان جوان نصب انشعابات فاضلاب شهری است و کارنامه درخشان ما نیز در پروژه ۵۰۰ فقره نصب انشعابات خانگی و توسعه شبکه طی قرارداد منعقده با شرکت فاضلاب تهران در منطقه ۶