احداث فاز چهارم ساختمان شورای اسلامی شهر نسیم شهر
توانمندی‌ها

طراحی و ساخت ابنیه

یکی از تخصص های مدیریتی شرکت ساز آب اندیشان جوان ساخت بناهای اداری و مسکونی و ساخت سازه های خاص است کارنامه درخشان ما نیز در پروژه استادیم فوتبال الارد طی قرارداد منعقده با فرمانداری رباط کریم و رضایت کارفرما از انجام آن پروژه مشهود است .  همچنین احداث ساختمان اداری شورای شهر نسیم شهر زیر نظر شهردار نسیم شهر نیز موید این امر است که شرکت در ضمینه ابنیه دارای توان بالایی است . و همچنین با انجام پروژه اجرای سردرب شهرک صنعتی کوثر نشان دادیم که در بحث اجرا کلیشه ایی اقدام نمی کنیم و هر سازه عمرانی را اجرا می نماییم.