پروژه مخزن آب
پایان یافته

خط آب انتقال شماره یک و دو به همراه احداث مخزن بتنی زمینی و ایستگاه پمپاژ و تجهیزات چاه آبیک

عملیات اجرایی خط انتقال شماره یک از چاه جدید شهرستان آبیک به مخزن نودوز در رستای گیلزور ( به طول حدودا ۴۵۲۱ متر با لوله پلی اتیلن ۱۶۰-۱۰ اتمسفر و حدودا ۳۶ متر لوله گالوانیزه ۴ اینچ با ضخامت ۴٫۵ میلی متر ) و خط انتقال شماره دو از چاه جدید مجتمع شهرستان آبیک به مخزن هوایی شهرستان ( به طول حدود ۲۹۲۸ متر با لوله پلی اتیلن ۱۶۰-۱۰ اتمسفر) و همچنین احداث مخزن بتنی زمینی ۲۰۰ متر مکعبی ایستگاه پمپاژ به همراه اتصالات وصل به مخزن ، تجهیزات ایستگاه پمپاژ و تجهیز چاه جدید مجتمع شهرستان آبیک

RelatedPost