پروژه آبرسانی به روستا
پایان

خط آب انتقال شماره یک و دو به همراه احداث مخزن بتنی زمینی و ایستگاه پمپاژ و تجهیزات چاه آبیک

خط آب انتقال شماره یک و دو به همراه احداث مخزن بتنی زمینی و ایستگاه پمپاژ و تجهیزات چاه آبیک

محل احداث: شهرستان آبیک – استان قزوین

کارفرما: شرکت آب و فاضلاب روستایی استان قزوین

سال اجرا: ۱۳۹۵

بیشتر بدانید