لوله گذاری خط انتقال آب
پایان یافته

لوله گذاری خط انتقال و نصب انشعابات آب شرب روستای ناصر آباد از توابع شهرستان آبیک

عملیات اجرایی لوله گذاری خط انتقال به طول ۱۸۲۰ متر با استفاده از لوله پلی اتیلن به قطر ۲۵۰ میلیمتر و فشار کار ۱۰ اتمسفر و تکمیل شبکه به طول حدود ۷۱۸۱ متر با استفاده از لوله پلی اتیلن با اقطار ۵۰ تا ۳۱۵ میلیمتر و فشار کار ۱۰ تمسسفر همراه با نصب انشعابات باقیمانده آب شرب روستای ناصر آباد از توابع شهرستان آبیک

RelatedPost