لوله گذاری خط انتقال آب
پایان

لوله گذاری خط انتقال و نصب انشعابات آب شرب روستای ناصر آباد از توابع شهرستان آبیک

لوله گذاری خط انتقال و نصب انشعابات آب شرب روستای ناصر آباد از توابع شهرستان آبیک

محل احداث: شهرستان آبیک – استان قزوین

کارفرما: شرکت آب و فاضلاب روستایی استان قزوین

سال اجرا: ۱۳۹۵

بیشتر بدانید