شرکت ساز آب اندیشان جوان پس از اجرای چند سازه آبی اکنون از نظر دانش اجرایی در ضمینه ساخت انواع سازه های هکیدرولیکی در جایگاه مطلوبی قرارداد.از جمله سازه های آبی بتنی به بهره برداری رسیده توسط شرکت می توان به موارد زیر اشاره نمود:

۱- احداث مخزن بتنی زمینی ۲۰۰ متر مکعبی ایستگاه پمپاژ به همراه اتصالات وصل به مخزن، تجهیزات ایستگاه پمپاژ و تجهیز چاه جدید مجتمع شهرستان آبیک

۲- اجرای حوضچه اولیه تخلیه پساب تصفیه خانه آب یزد