شرکت ساز آب اندیشان جوان علاوه بر فعالیت در زمینه آب و فاضلاب در ضمینه ابنیه نیز دارای رتبه بندی است و  با تکیه بر دانش مهندسان جوان خود که دارای چندین سال سابقه اجرای ابنیه در پروژه های عمرانی و یا شهرسازی زیر نظر سازمان نظام مهندسی استان تهران هستند، با انجام پروژه استادیم آلارد نشان دادند که برای یک مهندس هیچ راهی بسته نیست، یا راهی پیدا می کند و اگر نشد راهی جدید می سازد!!