پروژه مخزن آب

خط آب انتقال شماره یک و دو به همراه احداث مخزن بتنی زمینی و ایستگاه پمپاژ و تجهیزات چاه آبیک

عملیات اجرایی خط انتقال شماره یک از چاه جدید شهرستان آبیک به مخزن نودوز در رستای گیلزور ( به طول حدودا ۴۵۲۱ متر با لوله پلی اتیلن ۱۶۰-۱۰ اتمسفر و حدودا ۳۶ متر لوله گالوانیزه ۴ اینچ با ضخامت ۴٫۵ میلی متر ) و خط انتقال شماره دو از چاه جدید مجتمع شهرستان آبیک به